Türkiye solar sektöründe bölgesel güç olacak

Türkiye’de Güneş Enerji Sistemleri (GES) konusunda çalışan ve güneş paneli üretiminde ilk firma olan SolarTürk Enerji AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk, GES konusunda Türkiye’nin istenilen seviyede olmadığını söyledi.

Türkiye solar sektöründe bölgesel güç olacak

Türkiye’de Güneş Enerji Sistemleri (GES) konusunda çalışan ve güneş paneli üretiminde ilk firma olan SolarTürk Enerji AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk, GES konusunda Türkiye’nin istenilen seviyede olmadığını söyledi.

Türkiye’nin enerji üretim noktasında avantajlı olduğunu fakat bu avantajın bürokratik engeller nedeniyle üretime bir türlü yansımadığını belirten Osman Özberk, güneş enerjisinin kullanımı ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle Batı Avrupa’nın GES yatırımı konusunda çok ileride olduğunu görebiliyoruz. Güneş cenneti ülkemizde güneşten yeterince yararlanamıyoruz. Türkiye bu sistemin uygulanabilirliği açısından çok şanslı. Hem ucuz hem de temiz enerji yönünden çok zenginiz. Kurulacak enerji yatırımlarında yerli sanayinin gelişmesi açısından güneş enerjisini teşvik edici programların devreye alınması gerektiğine vurgu yapan Özberk, yapılacak yatırımların uzun vadede Türkiye’nin ithal enerji bağımlılığını azaltacağını söylüyor.

Güneş Enerji İhtisas Bölgeleri bu sektörün geleceğini şekillendirecek potansiyelde. YEKA ile Güneş Enerji İhtisas (Konya, Nevşehir-Niğde) Bölgeleri ile yeni açıklanacak alanlar da dahil edildiğinde yerli enerji üretimi için birer AR- Ge merkezi görevini görecek.

Bu yatırımların başlamasıyla Ülkemiz sanayisinin gelişmesi, kaynaklarının boşa gitmeyeceği katma değerinin Ülkemizde kalması sağlanacaktır. Kaliteden ve bir sorun yaşanması durumunda sorumlu sanayicilik anlayışından vaz geçmemek şartıyla, Uluslararası standartlarda üretim yapan ve bunu geçerli kalite belgeleri ile ispat edebilen bir sanayi hepimizin gurur kaynağı olacaktır.

Güneş Enerji sektöründeki bu gelişmeler neticesinde, solar sanayinin gelişimi ve büyümesiyle ‘’Ülkemiz solar sektöründe BÖLGESEL GÜÇ olacaktır’’

SolarTürk Başkanı Özberk, güneş enerjisinin geleceği açısından şu önerilerde bulunuyor;

‘’Güneş enerjisi yatımlarında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi, yeni üretim programların geliştirilmesi ve verimin daha da attırılması için üniversite sanayi iş birliği mutlaka yapılması.

Bugün teknolojik olarak geri kaldığımız solar enerji yatırımlarında yatırımcı belli bir süre güvence altına alınmalı. Enerjideki ithal bağımlılığımız nedeniyle yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasında, yerli sanayi süratle desteklenmeli. Bu destekler ülkemizin ekonomisi ve sanayisi için çok önemli

Tarım ve sulama GES’ten istifade edilmeli

Tarımsal sulama ve işletmelerde en büyük sorun enerjidir, Sulama Kooperatifleri desteklenerek bu alanda kurulacak GES ler tarım sektörüne ve Ülkemiz çiftçisine ciddi katkılar verecektir. Ülkemizde bu alanda yeni başlayan desteklemeler mevcut ama yeterli değil.

Çatılarda güneş enerjisi için engeller kaldırılmalı

EPDK’nın yayınladığı 10kW altı taslak yönetmelik olumlu yenilikler getirse de bürokratik zorluklar halâ mevcuttur. Mevcut mevzuat şartlarında güneş enerjisinden yararlanmak çok da kolay değil, birçok onay prosedürü var. 3 ila 10 kW bir sistemin kurulumu beyana esas, mühendislik firmalarının kontrolü ve güvencesiyle olmalıdır. Bu uygulamanın olması halinde, TEDAŞ tarafından kabulü yapılacak bu yatırımlar öz tüketim kullanımının önünü açacaktır.

KOBİ’ler GES konusunda bilgilendirilmeli

50-100 kW ya kadar küçük işletmeler, petrol istasyonları, yazlık ve diğer siteler, toplu konutlar, sosyal amaçlı binalarda solar enerjinin kullanımının artması sektöre ciddi bir ivme sağlayacaktır. Bu alanlardaki TİP proje onayında EMO, İMO ve TEDAŞ ile koordineli bir yol haritası olabilir.

OSB’lerde daha çok GES üretimi

Organize sanayi bölgesi dışındaki sanayi ve çiftlik, çatılarında çok rahatlıkla öz tüketime uygun ve tüketiminin belirli bir oran fazlası ile GES kurulumlarında ciddi artışlar sağlanabilir.

Organize sanayi bölgelerinde kullanılan mevcut fiyat avantajı nedeniyle bu alanlara ayrı bir alım fiyatı vererek, bu yapılardaki çatılar ülke ekonomisine büyük katkısı sağlayacak merkezler haline getirilmeli. Altyapı sorunu olmadığından bu gibi yerlerde yatırım daha az maliyetli.

Kamu yatırımlarında GES’e öncelik verilmeli

Belediyeler başta olmak üzere üniversiteler, hastaneler ve diğer kamu binalarının yanında DSİ gibi kamu kurumlarının enerji ihtiyacının karşılanmasında GES önceliği olmalı ve bu kural yasa ile sağlamlaştırılmalı. Bu gibi adımları atarsak ülke ekonomisi gelişir ve dışa bağımlığımız azalır’’.

Sonuç olarak, Ülkemizin enerji bağımsızlığını kazanmamız için Yerli ve yenilenebilir Enerji kaynaklarının kullanılması sağlanmalıdır. Bu kaynaklar içinde En bonkör olan Güneş Enerjisinde Ülke olarak 2023 yılında 15-20 GW kurulu güce ulaşarak, ‘’Enerji tüketimimizin %5 ini karşılanması milli hedef olmalıdır’’.

Haber Merkezi
08.02.2018

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz