Üretim zincirinin ilk halkasını koparmak

Tarımsal alanlarımızın hızla azaldığı, iklim değişikliğinin tarımsal üretimde kendini iyice hissettirdiği olumsuz etkilerini gözle görmeye başladığımız, doğal kaynakların yok olduğu Türkiye’de üretimin önemini iyice kavramak lazım.

Ülkemizde 1950’lilerden sonra kırsaldan kente göç sürekli artıyor. Nitekim bu tez TÜİK’nun yaptırdığı araştırmalarda da kendini gösteriyor. Kırsal nüfusun toplam nüfus arasındaki payı sürekli azalıyor. Bu durum üretim bandında gıda üretim potansiyeli olan Türkiye’nin bu avantajının yok olmasına neden oldu.

Türkiye’de kırsal nüfusunun yok olması en temel gıda ürünlerinin bile ithal edilmesine yol açtı. Kırsal nüfusu azalınca üretim de direk azaldı.

TÜİK verilerine göre Cumhuriyet’in ilk yıllarında kırsal nüfus oranı %76 civarında iken 2012’de yüzde 22’lere kadar geriledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre sürekli azalan kırsal nüfus eğer önlem alınmazsa 2050’de 4,5 milyona kadar gerileyecek.TÜİK’nun 2017 verilerine göre ise kırsal nüfus toplam nüfusun yüzde 7,7'sini oluşturuyor.

Üretim zincirinin ilk halkası olan kırsal yerleşimler nasıl oldu da bu kadar büyük oranlarda azalmaya başladı?

Türkiye’de bir dönem boyunca kırsalda yaşam ötekileştirildi. ‘Eğitimsiz, mesleği olmayan’ kişilerin yaşadığı bir yer olarak hafızalarda yer edindi. Buna bir de üreticinin ürettiği yerde doyamaması eklenince göçü azaltmak için ortaya atılan hiçbir proje başarı sağlayamadı.

Köyler boşaldı, vatandaşlar sanayisi güçlü olan şehirlere göç etmeye başladı.

Göç başlayınca konut ihtiyacı arttı. Konut sektörü atağa geçti. Ülke ekonomisi inşaatla büyümeye endekslendi. Bunun sonucunda tarım alanları imara açıldı ve hızlı bir betonlaşma süreci gelişti.

Büyükşehir yasasıyla kırsal alanların büyükşehirlere dâhil edilmesiyle tarım ülkesi Türkiye’de dışa bağımlılığın önündeki engeller bir bir kaldırılıyor. Üretici ürettiğinden kar elde edemeyince göç etmek zorunda kalıyor.

Şehir hayatına alışan insanları çeşitli projelerle köylere, kırsal yerleşim yerlerine geri döndürebilir miyiz? Zor ama imkânsız değil!

Üretimin ilk halkasını güçlendirmek için;

-Nüfusu kırsalda tutacak projeler yürürlüğe konulmalı, kırsal kalkınma desteklenmeli.

-Gıda sanayi olmak üzere kırsalda tarımsal işletmeleri teşvik edilmeli, güçlendirilmeli

-Akıllı tarım modeli benimsenmeli

-Kentlerde olan hizmetler kırsala götürülmeli,

-İnsanların doğdukları yerde doymaları sağlanmalı

-Parçalı araziler birleştirilmeli

-Kooperatif üretim desteklenmeli ve teşvik edilmeli

-Altyapı başta olmak üzere sosyal imkânlar artırılmalı

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projelerden daha fazla kişinin yararlanması  sağlanmalı...

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz